Profiel

 


Karin Freriks-Bauritius

 

Met een financiële achtergrond ben ik ruim 12 jaar werkzaam in de gezondheidszorg. Een people manager die haar uitdaging vindt in het optimaliseren van processen en werkzaamheden.

Het leiden van verbetertrajecten en het aanbrengen van structuur zijn mij op het lijf geschreven. Ik ben in staat om complexe situaties snel te overzien en denk in oplossingen.

Mijn expertise typeert zich als volgt:

 • pragmatisch ingestelde financial
 • recht-door-zee type die overzicht heeft en structuur en rust biedt
 • manager van professionals met als kenmerken mens-, organisatie- en resultaatgericht
 • ‘financieel geweten’ en adviseur van het management en directie met specialisatie control, administratie, risicomanagement en wet- en regelgeving
 • creatieve oplossingsgerichte specialist en generalist en resultaatgerichte doener gericht op permanente verbetering van control , registratie & administratie
 • optimaliseert professionaliteit en eigen verantwoordelijkheid en verbindt het team met het organisatieperspectief                 

Opleiding & Vaardigheden

 

 • NCOI, Hoger management voor overheid en non profit organisaties (diploma)
 • IbisUva, Lean six sigma black belt (certificaat van deelname)
 • Nivra Nijenrode school of accountancy (certificaat van deelname)
 • Hogeschool van Amsterdam, Co-op Heao accountancy (diploma)
 • Ichthus college Driehuis – VWO (diploma)

 

Eigenschappen

 • Een enthousiaste, energieke en sociale hands-on manager
 • Zeer gepland en resultaat gericht
 • Motiverend, verbindend en stimulerend
 • Kan complexe situaties snel overzien
 • Structuur aanbrengend, meedenkend en adviserend
 • Initiatiefrijk
 • Doorzettingsvermogen

 

IT Kennis

 • EPIC, X/Care en X/Care Facturering
 • Ecaris
 • Exact
 • Afas
 • Minitab
 • Cognos
 • MAVIM
 • Microsoft office: Word, Excel en Powerpoint,

 


 

Werkzaamheden

September 2017 – heden

Manager planning & control a.i.

VUmc, Amsterdam

 • Leiding geven aan en het verder ontwikkelen van het team planning & control
 • Regievoering op de planning en control cyclus
 • Structuur aanbrengen, processen optimaliseren en veranderingen doorvoeren

 

Juli 2017 – September 2017

Adviseur

Alrijne Ziekenhuis, Leiden

 • Het geven van advies en ondersteuning bij het maken en uitvoeren van een plan van aanpak op het geheel van werkzaamheden bij de zorgadministratie na de go live van HIX bij de Alrijne groep

 

Juni 2017 – September 2017

Adviseur implementatie Epic

St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

 • Het voorbereiden van de afdeling Financiën & Informatievoorziening op de overgang naar een nieuw ZIS/EPD
 • Vanuit alle invalshoeken (o.a. wet- en regelgeving, productiemonitoring, kostprijzen en facturatie) richting, advies en sturing geven aan de afdeling Financiën & Informatievoorziening onder directe aansturing van de manager Financiën & Informatievoorzieining

 

Januari 2017 – Juni 2017

Projectleider herstel productieregistratie

VUmc, Amsterdam

 •  Aansturing van een ziekenhuisbreed verbeterproject met als doel:

Het compliant maken van de zorgproductie registratie zodat er juist, volledig en rechtmatig gefactureerd kan worden middels:

- Herstellen systeem fouten in Epic en aanpalende systemen

- Correcties van de zorgproductie fouten

- van het registratieproces in de organisatie middels nieuwe routine en borging

 

December 2016 - Juli 2017

Projectleider productieregistratie / ondersteunend manager Zorgadministratie

OLVG, Amsterdam

 • Aansturing van een ziekenhuisbreed verbeterproject gericht op het genereren van structurele / fundamentele oplossingen voor de huidige problemen in de keten van productieregistratie om zoveel mogelijk en compliant te kunnen registreren en factureren.
 • Voor de duur van het project positionering naast de manager Zorgadministratie om vanuit deze positie te zorgen dat de projectdoelstellingen gehaald worden.
  In duo met de manager zorgadministratie zorgen voor de aansturing van het team Adviseurs Zorgadministratie, het team Zorgadministratie en het team Zorgfacturatie.

 

December 2015 - December 2016

Manager Zorgadministratie a.i.

VUmc, Amsterdam

 • Dagelijkse aansturing van de afdeling
 • Zorgen voor stabilisatie na de overgang op Epic
 • Reorganiseren van de afdeling

 

September 2015 - November 2015

Adviseur implementatie EPIC modules DBC en Facturatie voor de zorgadministratie (programma EVA) 

VUmc, Amsterdam

 • Het voorbereiden van de zorgadministratie op de overgang naar het nieuwe ZIS/EPD van Epic.

 

April 2014 - December 2015

Projectleider EPIC  modules DBC en Facturering (Hospital Billing and Claims) 

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam

 • Projectleider voor de invoering van EPIC in het OLVG voor modules DBC registratie, facturering en hospital information management. Het betreft een gezamenlijk project voor de ziekenhuizen SLAZ en OLVG. SLAZ maakt al gebruik van EPIC.

 

December 2013 - April 2014         

Hoofd debiteuren a.i. en projectleider optimalisatie facturatieproces

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam

 • Dagelijkse aansturing team. In kaart brengen van het facturatie- en correctieproces. Optimalisaties doorvoeren. Achterstanden in kaart brengen en voorstellen voor verbetering bespreken en doorvoeren.

 

September 2013 – Maart 2014         

Projectleider medische registratie en LBZ

Havenziekenhuis, Rotterdam

 • Het opzetten van de afdeling medische registratie en het aansturen van de overgang van de LMR naar de LBZ

 

Juli 2013 – Februari 2014          

Projectleider debiteuren

MCA Gemini groep, Alkmaar

 • Structuur aanbrengen in processen en werkzaamheden. Achterstanden in kaart brengen en voorstellen voor verbetering bespreken en doorvoeren.

 

September 2013 – Februari 2014      

Projectleider LBZ

Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp

 • Verantwoordelijk voor de invoer van een nieuwe codeer module en aanpassing van werkprocessen, zowel in de backoffice als in het ziekenhuis ten behoeve van de overgang van LMR naar LBZ.

 

Juni 2011 – September 2013       

Hoofd Zorgadministratie

Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp

 • Dagelijkse aansturing team.
 • Structuur aanbrengen in processen en werkzaamheden. Achterstanden in kaart brengen en wegwerken. Optimalisaties doorvoeren.
 • Opzetten van en participeren in diverse projecten, zoals o.a. patiëntinschrijving, onverzekerde patiënten, niet verzekerde zorg, ziekenhuis verplaatste zorg

 

September 2008 – Juni 2011           

Manager administratieve processen

Heliomare, Wijk aan Zee                        

 • Opzetten nieuwe afdeling
 • Dagelijkse aansturing team
 • Beschrijven en implementeren van AO/IC
 • Opzetten en participeren in diverse projecten                                                   

 

December 2005 – September 2008               

Hoofd administratieve processen

Heliomare Revalidatie, Wijk aan Zee

 • Opzetten nieuwe afdeling.
 • Dagelijkse aansturing team.
 • Inrichten, beschrijven en op naleving controleren van AO/IC
 • Begeleiden van de overgang naar DBC’s        
 • Six sigma projecten aangestuurd en begeleid

 

Januari 2005 – December 2005                 

Financieel manager

De Boer en Zonen, Purmerend

 • Verantwoordelijk voor de financiële administratie
 • Dagelijkse aansturing team
 • Financiële managementinformatie opstellen
 • Jaarrekening samenstellen en BTW aangiftes verzorgen

 

Februari 2000 – Januari 2005              

Van assistent accountant tot controleleider

Deloitte, Beverwijk en Alkmaar        

 • Verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van samenstel- en controlewerkzaamheden t.b.v. de jaarrekening.
 • Belastingaangiftes voorbereiden
 • Advisering